Privacybeleid

This is VDO, gevestigd aan Zeeburgerpad 72
1019 AD Amsterdam
The Netherlands, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.thisisvdo.nl
Zeeburgerpad 72

1019 AD Amsterdam
The Netherlands
+31 (0)20 261 25 25

Jesse Joor is de Functionaris Gegevensbescherming van This is VDO. Hij is te bereiken via mail@thisisvdo.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
This is VDO verwerkt persoonsgegevens welke achter gelaten worden ten behoeve van casting oproepen. Met het invullen van de voor de specifieke casting oproep gevraagde gegevens, geeft de gebruiker toestemming aan This is VDO om de gevraagde en door de gebruiker ingevulde gegevens te verwerken. This is VDO maakt geen gebruik van social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mail@thisisvdo.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

This is VDO verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– This is VDO analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– This is VDO verzamelt persoonsgegevens welke zijn ingevuld ten behoeve van casting doeleinden. Bezoekers geven met het achterlaten van deze persoonsgegevens toestemming dat This is VDO contact met hen kan opnemen ten behoeve van deze casting doeleinden. This is VDO zal op geen enkele andere manier contact opnemen dan de specifieke casting doeleinden waarvoor bezoeker zijn of haar gegevens achtergelaten heeft.

Geautomatiseerde besluitvorming

This is VDO neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van This is VDO) tussen zit.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Verwerkte persoonsgegevens ten behoeve van casting doeleinden zullen maximaal één kalendermaand na het sluiten van de betreffende castingoproep worden bewaard. De sluitingsdatum van de desbetreffende casting zal altijd vermeld worden in de castingoproep. Indien u wenst dat u persoonsgegevens eerder verwijderd worden, neem dan contact met ons op via mail@thisisvdo.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden

This is VDO verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

This is VDO gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

This is VDO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via mail@thisisvdo.nl

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart